Par mums

AS “Rīgas Dzirnavnieks” izmantojot Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējumu īsteno projektu

AS “Rīgas Dzirnavnieks” izmantojot Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējumu īsteno projektu Nr.KPFI-12/33 “Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un siltumenerģijas ražošanai AS "Rīgas Dzirnavnieks" vajadzībām”.

Paveiktais:KPFI

  1. 2011.gada 1.novembrī IUB mājas lapā izsludināts atklāts konkurss “Cietā kurināmā katla piegāde „AS Rīgas dzirnavnieks” vajadzībām – siltumenerģijas ražošanai un siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai.”

  2. 2012.gada 30.martā IUB mājas lapā publicēts lēmums par uzvarētāja pasludināšanu - SIA "AZ-Inter".

  3. Līguma izpildes beigu datums – 2012.gada 1.oktobris.  

  4.  2012.gada 1.oktobrī norisinājās prezentācija/seminārs, kuras laikā tika sniegta informācija par projekta ietvaros paveikto