Jaunumi

“Rīgas Dzirnavnieks” un Latvijas Lauksaimniecības universitāte paraksta memorandu par sadarbību

 

Par godu Latvijas simtgadei un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 70. gadu jubilejai AS “Rīgas Dzirnavnieks” direktore Anita Skudra, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Attīstības fonda valdes priekšsēdētājs Kaspars Vārtukapteinis parakstīja sadarbības memorandu. Tā mērķis ir veicināt stipru zinātnes, inovāciju un ražošanas tradīciju veidošanos valstī, kuru pamatā ir spēcīgas akadēmiskās zināšanas un praktiskais pielietojums, kas iegūts studiju procesā Jelgavā.

AS “Rīgas Dzirnavnieks” noslēgtā memoranda ietvaros jau sper pirmo soli un no šī gada nolēmis izveidot divas stipendijas universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes un Lauksaimniecības fakultātes studentiem par to akadēmiskajiem sasniegumiem. Anita Skudra, AS “Rīgas Dzirnavnieks” direktore: “Mūsu uzņēmumam ir spēcīgas ražošanas tradīcijas graudkopības jomā, kas ir veidojušās  vienlaikus ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes  Pārtikas tehnoloģijas fakultāti. Mēs esam lepni par mūsu uzņēmuma sasniegumiem Latvijā, Baltijā un arī pasaulē, kur augsti novērtē mūsu graudu produktu kvalitāti.

Lai sekmētu lielāku zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbības potenciālu , esam uzsākuši ilgtermiņa sadarbību ar universitāti. Mēs no savas puses apņemamies iesaistīties topošo pārtikas tehnologu un agronomu izglītošanā un zinātnisko pētījumu veikšanā, nodrošināt prakses un iespēju robežās arī darba vietas studentiem, kā arī uzsāksim jaunu tradīciju – stipendijas studentiem par to akadēmiskajiem sasniegumiem studijās. Šis būs mūsu ieguldījums, ražošanas un graudkopības tradīciju stiprināšanai valstī nākamajiem Latvijas simts gadiem.”

Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore: “Mums ir svarīgi, lai mūsu studenti strādātu savā profesijā un ar saviem sasniegumiem nākotnē nestu Latvijas vārdu pasaulē. “Rīgas Dzirnavnieks” ir viens no pārtikas ražošanas smagsvariem valstī, un es redzu abpusēju ieguvumu – mūsu studentiem tā ir iespēja gūt praktiskas zināšanas studiju procesā, bet

uzņēmumam – sekmēt zinātnisko bāzi un inovācijas, kā arī palīdzēt izaudzināt spēcīgus graudkopjus un pārtikas tehnologus.” Andris Rāviņš,  Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs, norāda, ka viena no asociācijām ar Jelgavas vārdu ir spēcīgas universitātes tradīcijas. Tāpēc jebkura jauna sadarbības iniciatīva to stiprināšanā ir ieguvums pilsētai un tās studentiem.

Kaspars Vārtukapteinis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Attīstības fonda  valdes priekšsēdētājs, atzīst, ka fonda mērķis ir atbalstīt studentu akadēmisko izaugsmi. Sadarbība ar uzņēmumu, izveidojot stipendijas, vēl vairāk motivēs jauniešus jauniem akadēmiskiem sasniegumiem. Sadarbības memoranda parakstīšana notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes rīkotajā svinīgajā sēdē par godu universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 70. gadu jubilejai.

 

 

Share