Jaunumi

AS „Rīgas Dzirnavnieks” uzsācis pēdējos desmit gados apjomīgāko modernizācijas projektu, kas paredz uzņēmuma attīstībā līdz 2021. gadam ieguldīt aptuveni 5 miljonus eiro ar mērķi nostiprināt uzņēmuma pozīcijas Baltijas un eksporta tirgos. Šobrīd jau uzsāktas iepirkumu un līgumu slēgšanas procedūras jaunu iekārtu, aprīkojumu un būvniecības projektu īstenošanai, piesaistot ES Eiropas lauksaimniecības fonda līdzekļus. Modernizācija ļaus ražotājam paplašināt darbības jomas – plānots uzsākt fasētu zirņu un pupu produktu ražošanu, kas ir pilnīgi jauns darbības segments uzņēmumam. Vienlaikus notiek sagatavošanās darbi, lai uz vietas ražotnē varētu ražot arī makaronus.

Anita Skudra, AS “Rīgas Dzirnavnieks” direktore un valdes locekle: “Mums vienmēr ir bijis svarīgi īstenot investīciju mērķus jēgpilni, lai tie būtu roku rokā ar mūsu attīstības plāniem un iespējām. Tāpēc šobrīd esam uzsākuši vairākus ilgtermiņa projektus, kas rezultēsies tuvākajos gados gan jaunos produkcijas segmentos, gan arī mūsu konkurētspējas paaugstināšanā. Nebijis izaicinājums ir gan plānotā cieto kviešu šķirņu pārstrāde un no tiem makaronu ražošana, gan arī pākšaugu – zirņu un pupu – un citu graudaugu kā rīsu pārstrāde un fasēšana. Šie Latvijā ražoti produkti paplašinās Herkuless zīmola sortimentu. Mums ir svarīgi turpināt uzņēmuma izaugsmi un mēs to redzam jaunu, ambiciozu plānu īstenošanā, kas ļauj uzlabot konkurētspēju un stiprināt tirgus pozīcijas.”

Uzsākti priekšdarbi, lai modernizētu auzu un kviešu ražotnes, kā arī graudu pieņemšanu un pirmapstrādi. Lai vēl vairāk uzlabotu kvalitāti, nolemts iegādāties jaunu aprīkojumu laboratorijai, paplašinot tās funkcijas un testēšanas iespējas. Tāpat plānots veikt noliktavas aprīkojuma iegādi, uzlabojot tās funkcionalitāti.

Daļa investīciju tiek ieguldītas iekārtās, lai paaugstinātu kvalitātes standartus, atbilstoši jaunākajām pasaules tendencēm. Viens no virzieniem ir vēl drošāki no pārtikas kvalitātes viedokļa iepakojumi, kas vienlaikus pavērs iespējas fasēt dažādus jaunus produktus.

Projekta nosaukums: Ražošanas efektivitātes paaugstināšana uzņēmumā “Rīgas Dzirnavnieks”
Projekta nr. 18-00-A00402-000025
Projekta administrējošās iestādes ir Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Share