Pakalpojumi — Rīgas Dzirnavnieks .

Pakalpojumi

Pakalpojumi
 

Pakalpojuma veids Pakalpojuma cena Mērvienība
Graudu pieņemšana no autotransporta* 2,00 Eur/t
Graudu pieņemšana no dzelzceļa transporta* 2,71 Eur/t
Graudu parauga analizēšana* 0,29 Eur/t
Graudu attīrīšana 1,60  Eur/t/%
Graudu kaltēšana 14,1-19,0% (sezonas laikā līdz 1.okrobrim) 3,40 Eur/t/%
Graudu kaltēšana 19,1- 25,9% (sezonas laikā līdz 1.oktobrim) 4,76 Eur/t/%
Graudu uzglabāšana* 0,047 Eur/t/dienā
Graudu izsniegšana uz autotransportu**(no 7:00 līdz 17:00) 2,00 Eur/t
Graudu izsniegšana uz autotransportu**(no 17:00 līdz 7:00) 3,28 Eur/t
Graudu izsniegšana uz dzelzceļa transportu**(no 17:00 līdz 7:00) 3,00 Eur/t
Graudu pārformēšana uz citu pircēju*(no 17:00 līdz 7:00) 1,43 Eur/t

* – neattiecas uz pakalpojuma saņēmējiem, kas pārdod graudus AS ”Rīgas dzirnavnieks”
** – sniedzot minētos pakalpojumus, tiek atskaitīti zudumi līdz 0,30% apmērā no uzglabātās izsniegtās graudu masas.