Projekti — Rīgas Dzirnavnieks .

Projekti

ProjektiRažošanas efektivitātes paaugstināšana uzņēmumā “Rīgas Dzirnavnieks”

 

AS “Rīgas Dzirnavnieks” īsteno projektu “Ražošanas efektivitātes paaugstināšana uzņēmumā “Rīgas Dzirnavnieks”” (projekta nr. 18-00-A00402-000025). Projekta ietvaros efektivitātes paaugstināšana paredzēta vairākos ražošanas posmos, uzstādot jaunas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu graudu pieņemšanā un pirmapstrādē, kviešu un auzu pārstrādē, gatavo produktu fasēšanā un iepakošanā, uzglabāšanā un kvalitātes pārbaudē. Projektā tiks modernizēta un ražošanas vajadzībām pielāgota noliktavas ēka, tādējādi paplašinot produktu fasēšanai un uzglabāšanai pieejamās telpas. Papildus tam paredzēti ieguldījumi elektropārvades uzlabošanā  un ūdens apgādes sistēmas atjaunošanā. Projekta īstenošana nodrošinās ilgtspējīgu graudu produktu ražošanu un paaugstinās energoefektivitātes rādītājus ražošanas procesos, kas veicinās uzņēmuma produktivitāti un konkurētspēju.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

 

Projekta īstenošanu atbalsta Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.