Sociālā atbildība — Rīgas Dzirnavnieks .

Sociālā atbildība

Sociālā atbildība
Bizness mums – ”Rīgas Dzirnavnieks” un citiem ”Baltic Mill” grupā esošajiem uzņēmumiem – nekad nav bijis  tikai par finanšu rezultātiem. Vienmēr esam jutuši atbildību darīt vairāk  un rūpēties par saviem darbiniekiem, mūsu sadarbības partneriem (zemniekiem, piegādātājiem, patērētājiem), kā arī sabiedrību kopumā.

Ar lepnumu vēlamies Jūs iepazīstināt ar mūsu pirmo ”Baltic Mill” grupas Koorporatīvās sociālās atbildības ziņojumu 2019. Šis ziņojums ir apliecinājums grupas izaugsmei -pēdējo gadu veiktajām  pārmaiņām un uzlabojumiem visās 3 Baltijas valstīs.

Mums ir patiess prieks jūs iepazīstinār ar  pirmo Baltic Mill grupas Korporatīvi Sociālās atbildības ziņojumu (2019).  Šis ziņojums iezīmē grupas uzņēmuma brieduma pakāpi, jeb brīdi, kad mēs jūtamies gatavi dalīties ar uzlabojumiem un pārmaiņām, kuras esam sanieguši pēdējo gadu laikā.

Mūsu virzība ilgtspējīgai attīstībai

Graudu audzēšanas programmu izstrāde un attīstība

Graudu audzēšanas programmas ietver ciešu sadarbību ar lauksaimniekiem, lai nodrošinātu un sniegtu ekspertu palīdzību katrā graudu audzēšanas posmā. Piedāvājot labvēlīgus apstākļus un padomus mūsu lauksaimniekiem, mēs nodrošinām labākās kvalitātes, vietējo graudu piegādi, kā arī veicinām ilgtspējīgas lauksaimniecības metodes.

Atbildīgs resursu patēriņš

Atbildīgs patēriņš ir mūsu ražošanas posmu pamats.  Sākot ar augsnes, līdz pat degvielas patēriņam,  mēs pievēršam lielu uzmanību  efektivitātes palielināšanai un atkritumu samazināšanai.

Virzība uz tīrāku enerģiju

Baltic Mill grupas uzņēmumi regulāri atjauno savus transportlīdzekļu parkus, aizstājot tos ar arvien jaunākiem, energoefektīvākiem modeļiem. Viens no grupas ilgtermiņa mērķiem ir  atjaunojamo energoresursu integrēšana ražošanas procesā sākot ar 2021-2022.gadu.

Veselīga uztura atbalstīšana

Mūsu grupas vadošā iniciatīva Baltijas valstīs ir  Putras diena, katru gadu sasniedzot tūkstošiem bērnu un viņu ģimenes, lai veicinātu un uzsvērtu putras un citu veselīgu produktu ēšanas priekšrocības.

Rūpes par mūsu cilvēkiem

Mēs cenšamies uzlabot darba apstākļus mūsu darbiniekiem. Papildus uzņēmumu iniciatīvām, visa grupa ir pārskatījusi atalgojuma sistēmas, vienlīdzības tiesību politiku, kā arī ētikas kodeksu. Ikdienas jautājumos, pastāvīgai darba kvalitātes uzlabošanai tiek izmantota KAIZEN metode.

Klimats

Mēs pastāvīgi meklējam veidus, kā palielināt ražošanas efektivitāti, kam ir tieša ietekme uz  vides piesārņojuma samazināšanu un dabai draudzīgāku biznesa attīstību.  Turklāt klienti tiek mudināti šķirot izmantotos iepakojumus, nodrošinot tos ar skaidru informāciju par iepakojuma šķirošanas metodēm.